دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ مرداد ۲۰, جمعه

2023 در شناخت هویت ملی وتاریکیها وروشنائیهای آن قسمت 128صد و بیست و هشتم اسماعیل وفا یغمائی ماه مرداد نمادهای هویتی ضد ایرانی آخوندها و دین و آئینشان رویاروی نمادهای هویتی راستین فرهنگی و سیاسی ومبارزاتی ایران به طور عام و خاص.یادی از دکتر شاپور بختیار و فریدون فرخزاد ونگاهی گذرا به سیمای هویتی آنان در زمینه تاریکی ها و روشنائیهای هویت ملی.

 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

یاد دکتر بختیار گرامی و روانش شاد. از جنابعالی بخاطر اطلاعات تاریخی که در اختیار ما می‌گذارید ممنونم. دهها سال تحقیق و تفحص شما کجا و مشتی نازه به دوران رسیده که دیر آمده و زود هم می خواهند بروند کجا. در مقابل شما سر تعظیم فرود می آورم.
مشروطه خواه