دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ دی ۱, جمعه

بیشترین لطمه به هویت ملی ما ایرانیان از کجا ناشی شده است ؟از اسلام سیاسی رنگارنگ و از کمونیزمی که در پایه و اساس نه هویت ایرانی را باور دارد و نه میشناسد.رضا شاه نخستین آغازگر بازگشت به هویت ایرانی بود و این آغازگری تا پایان عصر پهلوی ادامه داشت . رضا شاه ویرانگر انقلاب مشروطیت نبود نجات دهنده انقلاب مشروطیت بود که توسط اخوندها به ویرانی کشانده شده بود نقش او شباهت شگفتی به بر آمدن ناپلئون بناپارت در فرانسه دارد. در سال 1357 ملایان و نیروهای چپ و راستی که توسط عصر رضا شاهی به عقب رانده شده بودن با اتحادی نامقدیس ایران را به دامن ملایان پلید راندند

 

هیچ نظری موجود نیست: