دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ آذر ۳۰, پنجشنبه

دولت اصغر قاتل همه جا پا برجاست اسماعیل وفا یغمائی بیست و یک دسامبر 2023میلادی

 


 دولت اصغر قاتل همه جا پا برجاست
اسماعیل وفا یغمائی
بیست و یک دسامبر 2023میلادی
دولت اصغر قاتل همه جا پا بر جاست
چونکه در میهن جم کار به دست علماست
اصغر از کین رضا شاه اگر رفت به دار
زنده شد باز که این معجزه ی روح خداست
پهلوی رفت ز روح الله و آمد اسلام
پس از آن رشته ی هر کار به دست فقهاست
هریکی اصغر اکبرشده بنگر به وطن
که به هر گوشه ی آن حضرت اصغر پیداست
دار و زندان،ترور و قتل و جنایت ، غارت
دزدی وفقرو تجاوز بنگر زیر عباست
مرگ بر شاه چو گفتیم زد اصغر لبخند
گفت احسنت رفیقان که کنون نوبت ماست
مرگ بر شاه شما عین حقیقت باشد
مرحبا برهمگیتان ز میانه،چپ و راست
آمد از گور برون هشت به سر عمامه
ریش آراست ز اسبیل ولی قدری کاست
بنگر نیک کنون بعد چهل، پنج بر آن
چه کسی در همه جا روی همه منبرهاست
اصغرست او به خدا، اصغر اکبر شده است
باز کن چشم گرت نوز دو چشمت بیناست
تخت شد منبر و شه گشت بدل با اصغر
همتی آنچه وزد در همه جا باد بلاست


هیچ نظری موجود نیست: