دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۳ اردیبهشت ۹, یکشنبه

اردیبهشتگان

 


اردیبهشتگان یکی از معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین جشن‌های باستانی ایرانیان است که در ستایش اخلاق برگزار می‌شود. این جشن سوم اردیبهشت تقویم باستانی همزمان است با دوم اردیبهشت تقویم شمسی. امروزه زرتشتیان در بخش‌های مختلف ایران در این روز در آتشکده‌ (آدریان) گرد هم می‌آیند با پوشیدن لباس سفید(نماد پاکی) و ایستادن رو به آتش، سرود اردیبهشت یشت را می‌خوانند و خداوند جان و خرد، یعتی اهورامزدا را ستایش می‌کنند. واژه اردیبهشت، از واژه اوستایی ” اَشه وَهیشتا ” مشتق شده است. بخش اول به معنی پاکی، اشویی، راستی، نظم، قانون و هنجار است و بخش دوم به معنی” بهترین” است. به همین اردیبهشت را پاسدار بهترین راستی و نگهبانان آتش می‌دانند چرا که آتش بهترین نماد راستی و پاکی به شمار می‌رود.

اردیبهشت یشت یکی از بخش‌های اوستا است که در ادامه بخشی از ترجمه آن را می بینید.
“می‌ستایم اردیبهشت امشاسپند را،
که ستایش همه امشاسپندان است.
که اهورامزدا آن را پاسداری می‌کند
با اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک
و جای آن در سرای روشن اهوراست.
سرای روشنی که جای پاکان و راستان است و هیچ دروندی (دروغگویان) را بدان راه نیست
اردیبهشت امشاسپند می‌راند، همه‌ی بد اندیشان و جاودانان و پریان ر”.
“برای فر و فروغش من او را اردیبهشت را
زیباترین امشاسپندان را با نماز بلند می‌ستایم
با زبان خرد، با پندار و گفتار و کردار نیک می‌ستایم”
اردیبهشت یشت – بند ۱۸

در کنار معانی زیبایی که اردیبهشت برای انسان‌ها دارد، این ماه نام یکی از امشاسپندان هم هست. در واقع زرتشتیان اعتقاد دارند که زمین از چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش شکل گرفته و این عناصر باعث پاکی زمین می‌شوند به همین دلیل هرکدام از آنها دارای الهه‌ای هستند از آن عنصر محافظت می‌کند. امشاسپند اردیبهشت نگهبان آتش است و از آن محافظت می‌کند. آتش هم نوید گرما و نور را می‌دهد و ناپاکی‌ها را می‌سوزاند.
اردیبهشت دومین امشاسپند از شش امشاسپندی است که به اهورامزدا در اداره جهان کمک می‌کنند. این شش امشاسپند به ترتیب شامل:
۱ – بهمن (وُهومن): مظهر خرد نیک و نهاد پاک
۲- اردیبهشت (اَشه وَهیشتا): مظهر بهترین پرهیزگاری و راستی و درستی و نگهبان آتش-گیاهان و مرغزارها
۳- شهریور: نماد فروانروایی نیرومندالهی و نگهبان فلزات و فره و شهریاران دادگر- فرشته مهربانی و جوانمردی
۴- سپندارمذ: اسفند- آرمیتی- دارنده خرد کامل
۵- خرداد: هوروتات- راسایی و کمال- نگهبانان آب- نابودگر دیو مرگ
۶- امرداد: مرداد- نماد بیمرگی و جاودانگی
البته در گذشته تعداد امشاسپندان در دین زردتشت هفت بوده که نشانه تقدس عدد هفت در اسیای مرکزی است (بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمذ، خرداد، امرداد، سپندمی
نو).

هیچ نظری موجود نیست: