دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

رقص

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ تیر ۶, چهارشنبه

در ستایش ملت! در ستایش و سرودی برای ملت ایران که بر خواهد خاست که آزاد خواهد شد اسماعیل وفا یغمائی

در ستایش ملت! در ستایش ملت ایران
از مجموعه شعر آغاز شده دیگر شعری عاشقانه نخواهم سرود 

مفهوم تاریخی و اجتماعی و تقدس تاریخی ملت را هیچگاه حتی وقتی از ضعفهای مردم در رنجیم فراموش نکنیم
اسماعیل وفا یغمائی
شیری اگر که هست، بدان!شیر ملت است
در دست شیر قبضه شمشیر ملت است
خورشیداگر که هست، به همراه تیغ و شیر
بر پشت شیر مهر جهانگیر ملت است
سلطان و شاه وخسرو وشاهنشه و ملک


صدر وبزرگ ومهتر و هم میر ملت است
ما قطره ها اگر چه درین رود فانی ایم
بی مرگ و جاودانه و نامیر ملت است
اسطوره ها ز ملت و مردم پدید شد
اسطوره ی تمام اساطیر ملت است
بر هر مناره نام بزرگش سرودباد
جای خدا ترانه ی تکبیر ملت است
زین رهبران پیر و فرو مانده خسته ام
در راه گر که رهبر و گر پیر ملت است
از اوج ملت است که رهبر کند طلوع
این را بدان که چاره و اکسیر ملت است
مجموع موجهاست که «توفان» بر آورد
فرمانده برآیش تغییر ملت است
اندر کمان آرش تاریخ هان ببین
هم قله ملت است و همان تیر ملت است
رستم که شیر عرصه ی تاریخ مردم است
معنای داستانی تفسیر ملت است
آن آذرخش شعله ور بیکران سرخ
در قیر گون این شب و شبگیر ملت است
کابوس شیخ و دین و خدایش در انتها
تفسیر ملت است،و تعبیر ملت است
اندر دهان شیخ فرو مایه عاقبت
خود قافیت بجوی! و بدان تیر!ملت است
25 اکتبر 2017
اسماعیل وفا یغمائی

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بسیار عالی بود .