دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ بهمن ۳۰, شنبه

آنسوی مدارهای جاذبه و سیمای زن در نگاه علی و اعتقاد علی ابن ابیطالب . اسماعیل وفا یغمائی

 
تظاهرات زنان در اسفند57

  دوستان این گفتار را بشنوید تا بدانید چرا جناح سوم!!مغلوب حاضر نیست دست از روسری بردارد وبه عیان موضعگیری کندوبدانید پایه های تفکرجناح سوم کاملا با دو جناح حاکم یکی است

 به بهانه  مبارزه زنان علیه حجاب وآنسوی مدارهای جاذبه و سیمای زن در نگاه علی و اعتقاد علی ابن ابیطالب 

۱ نظر:

مسعود عالمزاده / پاريس گفت...

مسعود عالمزاده / پاريس / شش فوريه دوهزاروهژده

راه حل بر عليه ارتجاع پيش چشم مون بودونديديم
اى ننگ برتمام کسانى که باوصله ى بورژوا به اين شيرزنان قهرمان تيغ ارتجاع روتيزکردن، تيغى که کمى بعدسرخودشونو پروند
اين ديگه چه چپى يه که ازماوراء راست هم راست تره
يکى ازچريک هاى فدايى دريکى ازکتابهاش نوشته بود : "اينااسم خودشونوچپ گذاشته ن براى اينکه همه چيز رو چپکى مى بينن. اينا لوچ اند، لوچ"

اون روزى که خدا(ى نبوده) داشت عقل قسمت ميکرد،چپ هاى ماداشتندمبارزه ى ايدئولوژيک ميکردن

مبارزه ى ايدئولوژيک ?
نه !
! idiot-logique