دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ دی ۱۸, دوشنبه

ماه در بدر تمام است و من... اسماعیل وفا یغمائی


ماه در بدر تمام است
ومن

      در ارتداد تمام!
سوسو میزنند
پیرامون ماه ستارگان


و پیرامون من
              تمام جهان.


از پیرامون ماه میگریزد
شبِ هراسان
و از پیرامون من گریخته اند
تمام خدایان!
سر بر شانه مادر جهان میگذارم
سر برشانه مادر خویش

                عریان
                    گریان
                            شادان....
                                 وگرمای جاودانگی 
**
ماه در بدر تمام است
عریان
و من مومن ترین مرتد جهان

من بوده ام
           و شده ام
غباری هستم،
             به هیئت آدمیی
                           پویان و روان
                                          وجاودان .....
چهارده فروردین 1397

هیچ نظری موجود نیست: