دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

رقص

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ تیر ۹, شنبه

سرنوشت اعتصاب

۱۴ نظر:

ناشناس گفت...

ماشین تا جندتا استارت نخوره روشن نمیشه ... با یکی دوتا استارت دیگه موتور قیام ملت مظلوم چنان روشن خواهد شد که همچون تانک و زره پوش کسی را یارای مقابله با ان نخواهد بود و این دیر نیست .
خاکزاد

ناشناس گفت...

اگر خانم مریم رجوی قصد دارد که با جنبش پیوند بخورد یک راهکار مناسب برای ایشان دارم و ان اینست که :
در مراسم افتتاحیه گردهم ایی شان برود پشت تریبون روسری خود را سر چوب کند و به احترام ضرب و شتم و بازداشت و زندان دختران خیابان انقلاب ۵ دقیقه سکوت کند و همه مهمانان هم بایستند و سکوت کنند . بعد به مدعوین پیشنهاد کند که اگر واقعا طالب ازادی و رفاه مردم و سرنگونی هستند به هر طریق بروند ایران و پیشاپیش جواتان در کف خیابان به مبارزه بپردازند و از کتک و ضرب و شتم و چماق و تیر و تبر و بازداشت و شکنجه و زندانش هم هراس نداشته باشند ( همین شرایطی که الان جوانان در ان قرار دارند ) بعد چراغها را خاموش کند تا ببیند چند نفر حاضر واقعی هستن و البته بشرطی که خودش زودتر غیب نشود .
این پیشنهاد کاملا منطقی است .

ناشناس گفت...

داستانهای عمه من ادامه خواهد داشت .

ناشناس گفت...

اگر رجوی عذرخواهی کند اورا میپذیریم .
همه مطلعین میدانند که رجوی صدها بار طی صدها اعلامیه و اطلاعیه و نشریه در سالهای ۵۷ تا ۶۰ از خمینی به عنوان پدر بزرگوار و رهبر سازش ناپذیر انقلاب و رهبر ضد امپریالیست و مجاهد اعظم و سمبل شرف ملی و غیره و غیره نام برده است . اگر بابت اشتباهات گذشته خود نسبت به القابی که حاتم بخش کرده در پیشگاه ملت مبارز ایران عذر خواهی و انتقاد از خود کند بدون انکه جمع بر علیه او بشورد و ناسزایش گویند با اغوش باز در صف جوانان مبارز پذیرفته خواهد شد .
خاکزاد

ناشناس گفت...

سخنرانی خانم رجوی در گردهم ایی امسال مصداق بارز توجیب ریزی مبارزات مردم ایران بود .
بلوف های بسیار و تکراری + ادعا نسبت به ارتش ازادی بخش ! و یگانهای شورشی ! که هرگز در اختیار ندارد و گنده گویی و توجیب ریزی ...
اما مبارزات ملت مظلوم و ستمدیده ایران تا سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد و باج هم به هیچ شغالی نخواهد داد .

ناشناس گفت...

مریم خانم در سخنرانی خود رسما اعلام کردند که در توسط یگانهای شورشی در کانون قیام های داخلی قراردارند و برای تایید ادعای خود رجوع داد به مواضع و سخنرانی های خامنه ای و مسئولین حکومت !
ایا واقعا اینطوریه ؟ پس چرا مردم نامی از اینان در قیام خود نمیبرند ؟ ایا واقعا جماعت رجوی برای شنوندگان خود شعور قائل است یا مدعوین را با خدم و حشم و غلامان و کنیزان لافردیت خود اشتباه گرفته ! ایا مهماتان خارجی از راست و دروغ دعاوی و بلوف وی اطلاع دارند ؟
اخه این دیگه چه الترناتیویه که تو روز روشن و زیر این همه پرژکتور دروغ میگه ؟! از نحوه حضورشان در عراق بطوری صحبت میکردنند که انگار زیر بلیط رژیم عراق هرگز نبوده و اصلا در خاک عراق نبوده اند بلکه رفتند لب مرز و شعار صلح دادن ! ایا دعاوی این حاج خانم مصداق شروع پا به سن گذاشتن و نسیان نیست ؟!
اخه مگه میشه ادم همه چیز را پشت رو و بر اساس منافع امروزش بگه و گذشته را خط بزنه ؟! این همه فیلم و سند و بیانیه و رابطه و روابط پنهانی و غیره و غیره یعنی خواب و خیال و گمان بوده ؟ یعنی مگه میشه با حقه بازی و دروغ و توجیب ریزی رهبر شد و ادعای هژمونی کرد ؟ پس دیگه نیازی به مبارزه نیست و کافی است یه مهمونی بدهیم بعد یکسری برای مهمانان چاخان کنیم و اسمشو بزاریم الترناتیو ذیصلاح ! واقعا گیج شدم از این همه توجیب ریزی ....

ناشناس گفت...

خانم رجوی در گردهم ایی شان به مهمانان فرمودند که در جنگ عراق در کنار صدام نبودند بلکه در یک کمپی ! بدون هیچگونه ارتباط با فرماندهان عراق برای صلح فعالیت میکردند و منجر به صلح شدند و الان هم نیروهایشان در ایران در راس ( عشق راس بودن اینا رو کشته ) اعتراضات بصورت یگانهای شورشی در فعالیت هستند و خلاصه مردم هم برایشان سرودست میشکنند !چون مستقل ترین اپوزوسیون هستند ! عجب ! طفلکها حتی فیلم های روابط پنهانی خود را هم ندیده اند که بماند ... و حتی جلوی ارباب هم نشستن دم از امستقل بودن میزنند ! اینو واقعا متوجه نمیشم یعتی چی ؟ یعنی نوکر جلوی اربابش دم از مستقل بودن بزنه ؟؟؟!!!
البته تو جیب ریزی و سرقت مبارزات دیگران و محضری کردن ان ( یعنی تو محضر سند مالکیت بنام خود زدن ! ) از خصلت های شخص رجوی است همچنانکه بعد از ۵۷ در غیاب رهبران مارکسیست سازمان سوابق انان را تو جیب خود ریخت و ماهم بخاطر صغر سن باور کرده بودیم . شکی نیست که میارزات جوانان تا سرنگونی و ایجاد یک نظام مستقل و ازاد و رفاه ادامه خواهد یافت اما من با شناختی که دارم اعلام میکنم توجیب ریزها هرگز هژمونی نخواهند داشت مگر در خواب پنبه دانه ای .

ناشناس گفت...

نکته جالب ولی مضحک دیگری که مریم خانم در سخنرانی مشعشع و پر از طمطراق خود مطرح کردن ادعای این است که مردم ایران در اعتراضات خود علیه شیخ و شاه شعار دادند ! ( البته شیخش را قبول داریم ) و از طرح این موضوع رسیدن به اینکه مردم وقتی روی شیخ و شاه موضع دارن یعنی مواضع مریم خانم را پذیرفته اند و از انجا که رهبری اعتراضات به زعم ایشون در دست یگانهای شورشی است لذا مردم خواستار الترناتیو شورای ملی مقاومت هستند که به فردای ازاد میاندیشد ! به نظر شما مرغ پخته از این همه اسمون ریسمون های ذهنی خنده اش نمیگیره ؟
مردم تماما علیه اصولگرا و اصلاح طلب یعنی علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی شعار میدهند و هرگز بدنبال الترناتیو مریم خانم یعنی جمهوری اسلامی دموکراتیک نیستند . مگر مردم مانند مریم خانم مغز .... خورده اند که جمهوری اسلامی خامنه ای را سرنگون کنند و بعد بیایند جمهوری اسلامی مریم خانم را تاسیس کنند . واقعا پول و ثروت و دیپلماسی انگار مغز جماعت رجوی را پوک کرده . تناه راه جماعت رجوی این است که بیاید پابه پای مردم علیه جمهوری اسلامی در داخل مبارزه کند و پنبه تاسیس نوع دیگر جمهوری اسلامی را از تو گوش مبارک و مقدس ! خود دربیاورد و ضمنا بابت حمایت های سالهای اولی که از خمینی کردند و القاب مقدس و قهرمانانه برایش تراشیدند از پیشگاه مردم و از پیشگاه دهها هزار جان باختگان دهه ۶۰ عذر خواهی نماید ولاغیر .

ناشناس گفت...

میگن هرکی از جماعت رجوی انتقاد کنه ریخته تو جیب رژیم !!! بنابراین اگر کسی میخواد نریزه تو جیب رژیم نباید انتقاد کنه !!! ولی ایا این حرف تا چه حد معتبراست ؟ این حرف اصلا اعتباری ندارد که بتوان حدی برایش تعیین کرد و از کجا معلوم که هرکس از جماعت رجوی تعریف کرد نریخته تو جیب رژیم ؟ مگر نه اینکه رژیم و جماعت رجوی روی مهم ترین محورهای ایده الوژی مانند الله و محمد و قران و ائمه و امام زمان و نماز و روزه و عاشورا و غیره و غیره و حجاب زن در اسلام و زیارتنامه عاشورا و غیره و غیره دارای اشتراک نظر هستند ؟ پس از کجا معلوم که تعریف از هر یکی ریخته میشود به جیب دیگری ! نمیتوان بصورت اراده گرایانه و کاملا ذهنی و در کمال پررویی ! منتقدین را به رژیم وصل کرد و اتفاقا چاپلوسان را باید به رژیم مرتبط دانست ... یعنی چاپلوسان جماعت رجوی استراتژیک در خدمت رژیمند و شعارهای پوج و پوشال نمیتوانند مرز سرخ ایجاد کنند چون یک جای داستان میلنگد و ان محورهای اعتقادی ایده الوژیک مشترک بین انهاست و انهم در مهمتریت محورهای ایده الوژیک ... وقتی در ایده الوژی عملا و واقعا تضادی بین اتها نیست پس عوا ر سر چیست ؟ قدرت ؟ یا ازادی ؟

ناشناس گفت...

شعارهای پوشالی گروه رجوی بر علیه جمهوری اسلامی تا حدی خنده دار است که استفاده از عنوان "کشورهای مرتجع عربی " تو سط اخوندها ! وقتی اخوند میگه "مرتجع" ! ادم یاد این میوفته که جماعت رجوی از " دموکراسی" سخن میگویند . واقعا که .....

ناشناس گفت...

شعارهای پوشالی گروه رجوی بر علیه جمهوری اسلامی تا حدی خنده دار است که استفاده از عنوان "کشورهای مرتجع عربی " تو سط اخوندها ! وقتی اخوند میگه "مرتجع" ! ادم یاد این میوفته که جماعت رجوی از " دموکراسی" سخن میگویند . واقعا که .....

ناشناس گفت...

بالاخره متوجه نشدیم که این کارناوال مجاهدین برای معرفی جوانان مبارز داخل کشور و حمایت از قیام بود یا تبلیغ پوستر اقای رجوی ؟ والا من که جز این برداشت دیگری به ذهنم نرسید . حالا کاری نداریم پولش از کجا میاد چون تا حدودی میدونیم ماجرا چیه ! ماجرا تمومه !

ناشناس گفت...

اقای محدثین اخیرا در مصاحبه خود با الحیات فرموده که مالکی در روی کارامدن داعش و طالبان نقش داشته !
انگار فراموش کرده که داعشیان انقلابیون شبه نظامی از سوی انان تعریف میشدند ! این جماعت از گنده و کوچیکشون فقط دروغ میگن و تو جیب میریزن . نون را به نرخ روز میخورن و این اپورتونیسم تا استخوان رجوی هاست .

ناشناس گفت...

در حالی که خامنه ای امریکا را عامل مشکلات اقتصادی میداند مردم نیز خامنه ای و جمهوری اسلامی را عامل درجه اول مشکلات اقتصادی میدانند و این موضوع را بدفعات به قیمت ضرب و شتم عوامل خامنه ای فریاد زده اند همچنین اقا ! معتقده امریکا در حال ایجاد شکاف بین نظام و مردم است ! در حالیکه مردم یکپارچه فریاد میزنند دشمن ها همینجاست الکی میگن امریکاس ! حالا تو این اوضاع مشخص با شعارهای مشخص اپوزوسیون برتری طلب و تو جیب ریز رجوی مدعی رهبری اعتراضات مردم توسط الترناتیو ائتلافی شورای ملی مقاومت است ! کدام ائتلاف ؟ اینا که همه مزدوران و چاپلوسان ولایت عقیدتی هستند ! اگر قبلا چهارتا ادم حسابی هم در شورا بود بدلیل رفتار پنهانی و فرصت طلبانه و غیر صادقانه رجوی ها استعفا دادند و بیرون امدند و به منتقد تبدیل شدند اگرچه مرزشان با جمهوری اسلامی مستحکم تر شد . واقعا وقتی ادعا میشود که شورای ملی مقاومت الترناتیو جمهوری اسلامی است ادم خودبخود یاد اب مجانی و برق مجانی خمینی میافته ... اخه مگه میشه مشتی چاپلوس در شورا الترناتیو باشن ؟ یعنی تا این اندازه واژه ها بی معنی شدند ؟ اخوندها هم از کشورهای "مرتجع" عربی صحبت میکنند ! یعنی اخوند با ارتجاع مغایرت داره ؟
درسته که ما یکبار ۴۰ سال پیش بر اثر نادانی و بی اطلاعی به خمینی سواری دادیم ( البته که مجاهدین در سواری دادن به خمینی پیشتاز بودند ) ولی این نسل ، نسل ۴۰ سال پیش نیست ...
جمهوری اسلامی خمینی را سرنگون و به جمهوری اسلامی رجوی فرصت طلب تف خواهد کرد . مطمئن باشید .