دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

رقص

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ تیر ۱۳, چهارشنبه

ترانه آتش امید. شعر . آهنگ و اجرای ابتدائی اسماعیل وفا یغمائی. بیادگار برای ایندگان 
ای آتش امید
بر قله های دور
پر شعله تر بسوز
تا رخ کند عیان
بر قله های دور
آن صبح دلفروز
ای کهکشان. با ستارگانت. دامان بیکرانت
در جان من فرو ریز
صد آفتاب روشن از نور جاودانت.در جان من برانگیز
تا به گل نشیند صد بهار روشن در رگان ما
بگذرد ز توفان در شب زمستانکاروان ما
ز دره ها زقله ها زدشتهای بیکران ترانه خوان به پیش
ز راهها ز رزمها زرهگذار عزمها دلاوران به پیش
هر چه شب تیره تر چون ستاره خیره تر میدرخشیم
در گذار زمان بر زمانه چیره تر میدرخشیم
جهان از آن ماست. صبح جاودان از آن ماست
کتیبه ای که بر بلند قله ی زمان
بر آن نوشته سرگذشت خیزش دلاوران از آن ماس
ت

هیچ نظری موجود نیست: