دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ اردیبهشت ۲۹, جمعه

با داعشیان عمامه بر سر با جلادان و قاتلان بیشرم مردم ایران با نمادهای حقیقی اسلام در حاکمیت سیاسی اسماعیل وفا یغمائی


با داعشیان عمامه بر سر
با جلادان و قاتلان بیشرم مردم ایران
با نمادهای حقیقی اسلام در حاکمیت سیاسی
اسماعیل وفا یغمائی

نفرین به الله و اکبر، الله و اکبر گر این است
یزدان گراین است،ابلیس، شایسته ی آفرین است
در دستشان تیغ بی شک،مهرجبین داغ ایمان
بر لب روان بانگ «قرآن»،فریاد کشتار و کین است
چون مرگ، [بی وحشت از مرگ]، تازنده بر هرچه جز خود

بر هرچه او را نشانی،از زندگی بر نگین است
بر پرچم ظلمت آسا، نام «محمد» نشانده
یعنی خدا و پیمبر،تنها همین و همین است
فرزانگان!شاعرم من!سرباز بی مزد انسان
شعرم اگر تلخ،خاکی،نی بانگ روح الامین است
این شعر از اشکها خیس،این شعر گلگونه از خون
در قعر شب ،[ تا بخوانید]،هر واژه اش آتشین است
من را نباشد پیامی با بینوایان-عوامان
فرزانگان!دیده ها باز!گر چشمتان نکته بین است
بین عوام و خداشان صدکوه الماس جهل است
ما را چه امید وقتی،اوضاع آنان چنین است
اما شمایان ببینید،ای رائدان!رهنمایان!!
این چیست، دین؟یا [خدا را،]پندار دیوی لعین است
بنگر! روان دین خام است، ازصخره های توحش
چون رودی از قیر و خنجر،مقصد بهشت برین است
بگذار تا من بگویم، یک گوشه از این حکایت
این قصه ی ما و این «بت»،در گوشه ای از زمین است
خر مهره ای آسمانی،آوردمان تحفه، تاریخ
باضرب شمشیر، گفتیم، دری گران و ثمین است
وقتی که «بت» آمد از ره ،باری «خدا» شد فراموش
بانگی بر آمد که اینک هنگام «زیتون و تین» است
«مزدا» برفت و «اهورا»، ،«ناهید» پنهان به برقع
«لات» و «منات» است و «عزی» کو را فلک زیر زین است
یک عمر ما وسمه کردیم ابروی این «پیره- بت» را
گفتیم زیباست!، کار استاد نقاش چین است
آمیختیمش به هر چیز، در رهگذار بسی قرن
شد خانگی دیوو خواندیم،بی شک که اوبرترین است
با عطر عرفان و ایمان بوی بدش را ستردیم
هر بوی گل را از آن پس،گفتیم: زین نازنین است
جز «حافظ» و غیر «خیام»،بس شاعرانش بگفتند
ماه است و مهرست و زیبا،خورشید وش، مه جبین است
با خواب و مهتاب آمیخت،با عشق و امید و با اشک
بانقش ایوان خانه،دیریست دردا! عجین است
آنکس که«آرش» بدش نام،گردید نامش «ابوبکر»
اینک «رضا» و «علی» خوان،آنکس که او« آبتین» است
با نام گلها ،غذاها، با سورها و عزاها
با شک و ابهام و ایهام، یا آنچه نامش یقین است
چون نافمان را بریدند،در گوشمان درنشاندند
نامی که اینک چو جغدی بنشسته بر بام دین است
در طول ایام بودن،از کودکی تا به پیری
دیدیم در لحطه لحظه، در ما و با ما قرین است
در بیم و وحشت سپردیم،بی آنکه یک لحظه آزاد
زندان ما بود وگفتیم،آزادی مطلق این است
جلادمان بود وبر نطع در آخرین دم سرودیم
تا روز محشر عطوفت او را به منت رهین است
هرگز ندیدیم کو را «روح الله» اندر در یسار است
هرگز ندیدیم او را«بن لادن» اندر یمین است
مردیم چون، نام او رابرگورهامان نوشتند
یعنی که او اولین است یعنی که او آخرین است
«بوبکر بغدادی» است این،بر کوه سرهای خونین
وز بانگ اسلام خام اش،بشنو! جهان پر طنین است
سر می بردآدمی را،انگار او گوسپند است
له میکند زیر پایش، گوئی که او پارگین است
بر فرش خون می درانند، بر لاشه ی شو،زنش را
آری بهشت است اینجا!زن تالی حور عین است
فرزانگان!شاعرم من!سرباز بی مزد انسان
بر من ببخشید گر شعر بیرون زدین مبین است
بر من ببخشید گر او،آواره و تلخ و مرتد
درتلخگاه حقیقت با شوکران همنشین است
بی دینم و بی خدا نی، با من بخوان ای خداوند
نفرین به الله و اکبر، الله و اکبر گر این است
6.سپتامبر.2014 میلادی

۲ نظر:

ناشناس گفت...

بسیار عالی و شیرمادرت حلالت .
خاکزاد

مسعود عالمزاده (شیعه ی سابق و کافر به اسلام) گفت...

💚 زن
🤍 زندگی
❤️ آزادی

۳۱ اردیبهشت ۲۵۸۲ شاهنشاهی ایرانی ۲۱ مه ۲۰۲۳ مسعود عالمزاده (شیعه ی سابق و کافر به اسلام) پاريس

دلیل اعدام این سه جاودانه نه در اصفهان، نه در ایران که در سوریه است.

رژیم خامنه ای تنها آدم کش و بچه کش نیست، رژیمی است تشکیل شده از یک مشت ابله. این جماعت یابو با کون لیسی از پوتین و سرمایه گذاری روی سوریه فکر میکردند به جایی خواهند رسید. دسته دسته جوانهای ساده لوح رو فرستادند سوریه بنام دفاع از حرم چه مدونم کی. پوتین و بشاراسد تادسته از خامنه ای استفاده کردند، مثه سنگ استنجا و کهنه ی بی نمازی انداختندشون بیرون. اسد رفت تو لیگ عرب . با این همه دریوزگی ای که کردند، با میلیارد میلیارد دلاری که پول تو اونجا ریختند، از هفته ی پیش تو سوریه پرچم ننگین رژیم رو از همه جا پایین کشیدند.
برای به فراموشی بردن این افتضاح پیش دارودسته ی خودشان دارند فیل هوا می کنند.
برای همین هم هست که ما باید هم عرض محکوم کردن این جنایت، این ننگ رو صدبار به رخ رژیم بکشیم و آببروی نداشته اش رو پیش دارودسته ی خودش بیش از پیش ببریم.
من از این پس، در همه جا کنار کامنت هایی که میگذارم، از خودم به عنوان شیعه ی سابق و کافر به اسلام نام می برم.
خامنه ای ابله، آدم می کشی که مردم رو بترسونی تا جای پات رو سفت تر کنی ؟ با هر قتل بیشتر جری میشیم، بیشتر به دین ننگین ات توهین می کنیم. مقدساتت رو به سخره می کیریم. تو این بازی پوکر تو بازنده ای.

ای خاک بر سرتون کنند که حتا تو سرویه هم کلاهتون پشم نداره. تو اونجا هم دیگه کسی تحویل تون نمیگیره.عکس قاسم کتلت رو تو ایران که هیچ، تو سوریه هم پایین کشیدند. قاه قاه داریم به ریش تون می خندیم. ما از شماها همونقدر می ترسیم که از نجاست خوک.

ننگ بر این دین وحوش حیدری !