دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ بهمن ۲۰, چهارشنبه

مردم به جان آمده کجا هستند رهبرا!!


 

۲ نظر:

م ت اخلاقی گفت...


ای رهبران پفیوز،
بیگانه را چه پا بوس
در لاک خود چه مانوس
گفتید رهبریم ما !!؟
لاکن همه چه خاموش
قمپز پشت قمپز،
آلترناتیو محبوب !��
گفتید ناب نابیم
با خلق همچو کاکتوس
گشتید کل فراری
یا گشته جمله جاسوس
از مریم رهایی،تا رهبر فراری
بی نفت چون چراغ موش
کانون شورشیتان
اکنون چراست خاموش ؟
بنشسته در تیرانا
با دود و ساز و سنتور
باید ز شرم بمیرید
بر حالتان صد افسوس
کشتید هرچه جان بود
درپای دین پفیوز
این خلق خود بشورد
آری خودش بشورد با دست پرتوانش
تا رهبران حاکم،هم رهبران محکوم
انگشت دهن به افسوس.
فیلم زیر را ببینید :

https://m.youtube.com/watc

ناشناس گفت...

رهبران مشغول رنگ کردن مو، نشستهای هفتگی تفباران ، فحاشی و لجنمال کردن دیگران ، تعریف و تمجید از رهبر بجای بزیر سوال کشیدن او که چرا جنبش مقاومت را بعد از ۴۱ سال در این بن بست قرار داده ! چرا علیرغم آمادگی و طغیان مردم کسی نمیداند رهبر کجاست ! نه به آن شروع بی محاسبه و ماجراجویانه خرداد ۶۰ ، و نه به این غیبت کبری که در تاریخ جنبش‌ها بی نظیر هست! آیا خروش و خشم این زن که در قلب تهران شعار مرگ بر خامنه ای می‌دهد در نشستها پژواکی دارد ؟ آیا ندای “هل من ناصر “ این زن شورشی را میشنوید و یا در تدارک جشن مراسم نوئل و نوروز هستید!!!
گویی رهبران در خارج به این وضعیت عادت کرده اند و با دارا بودن قدرت مالی و حکومت بر اعضا و هواداران ، نیازی به براندازی نمی بینند و احساس رضایت از وضع موجود را دارند…