دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ فروردین ۶, شنبه

چه چیز برجا خواهد ماند اسماعیل وفا یغمائیچه چیز برجا خواهد ماند
اسماعیل وفا یغمائی
***
چون امپراطوری
یا چون گدائی بی نام
با طبل شیپور و سخنانی که باد میبرد
یا در سکوت دو کارگر اجیر شده
که ترا چون گونی شلغمی به خاک میسپارند
زمان با غبارهایش
گورهای شاهان و گدایان را خواهد پوشاند
وفراموش خواهند شد
گدایان یا شاهان
اما آیا چیزی بجای مانده از ما را
چیزی بی نام اما زنده را
زندگی با خود به سفر خواهد برد
برای زندگی
و زندگان...............
26 مارس 2022
اسماعیل وفا یغمائی

هیچ نظری موجود نیست: