دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۴, شنبه

کفر . شرک و ارتداد برای بزرگنمائی .روی تصویر کلیک کمید


 

۳ نظر:

مسعودعالمزاده پاريس گفت...

۵ اردیبهشت ۲۵۸۱ شاهنشاهی ۱۵ مه ۲۰۲۲ مسعود عالمزاده پاريس / ۱

شرک، کفر، ارتداد .... رهایی
زنده باد کفر گویی.
دنیا را اروپا، و اروپا را این کفرگوها آدم کرند.

درود بر استاد یغمایی.

این شعر مولوی بسیار زیباست : عقل اوّل راند بر عقل دُوُم
مملکت غریبی داریم که توش بجای اینکه روشنفکرها توده های نا آگاه را هل بدهند، شده اند ... روش نه فکر ...و مغز مردم بیچاره را مسموم هم می کنند.ترمز و نه لوکوموتیو !

ما در دوران دانشجویی با این هایی که بعدها شدن امت حزب الله کلی درگیری داشتیم.باما دست میدادند اما بعد دستشون رو آب می کشیدند چون ما با چپی ها و ارمنی ها دست میدادیم. سال ۵۶ بعد از این اراجیف خسرو گلسرخی درباره ی حسین سرور آزادگان، علی نخستین سوسیالیست تابیخ در تاریخ، و روحانیت مبارز و شل و شهید شدن مهدی رضایی اولین جرقه های ارتجاع در ذهن من کاشته شد. کتابهای علی شریعتی شیاد با جلد سفید بیرون آمده بود. من یکی دوتاش رو گرفتم چندصفحه ای خودم هیچی نفهمیدم. نه اینکه یک کم فهمیدم خیلی نفهمیدم، هیچ هیچ هیچ نفهمیدم. به خودم گفتم ... تو سطح ات پایین تر از اینی است که به گرد چنین کسی برسی.
بعد از سالها فهمیدم که این بابا شوتی بیشتر نبوده. اصلا دکترا نگرفته بوده. نه دکترا نداشتن عیبه، نه دکترا داشتن وزنه خاصی است. اما از دید اخلاقی، کسی که بهش دکترا ندادن نباید چنین ادعایی بکنه وگرنه شیاده. این بابا ورداشته بوده یک برگه ... پایان دوره ی ثبت نام در دکترا ... را آورده بوده دانشگاه تهران برای استخدام استادی. انداخته بودندش بیرون که برو پی کارت.بعد با پارتی بازی ساواک رفت دانشگاه مشهد.میخواسته دوسره بارکنه. از امکانات رژیم شاه استفاده کنه برای وانمود کردن مبارزه با مارکسیستها که زمان شاه خوب فروش میرفت. از این طرف وانمود میکرده که ازطرف رژیم شاه تو دردسروتحت تعقیبه. بعد صاف صاف از مهرآباد سوارهواپیما شد با این بهانه که اسمش رو تو پاسپورت جعل کرده و با اسم علی مزینانی خارج شده و سر ساواک کلاه گذاشته ! ساواک هم تمام مدارک همکاری اش با ساواک رو چاپ کرد. سنگ رویخ شد.
ماملت شوت رو بگو که تو خیابون داد میزدیم ... دکتر علی شریعتی معلم شهید ... ما.
اخه شریعتی به .... ما... چه ربطی داشت ؟ تز این یاردانقلی بازگشت به ... خویش... بود. کدوم خویش ؟ همون خیشی که چارده قرن پیش ارتش دزدان مدینه به ماتحت ما کردند. داشت کم کم بیرون میامد که به یمن شریعتی، مجاهدین و امت حزب الله دوباره به مان فرو شد تا از حلق مان زد بیرون.
بباور ما خمینی اوج رذالت بود. از اون بدتر دوروبری هاش بودند. دکتر یزدی رفته بوده پیش خمینی فتوا بگیره برای شهید شدن شریعتی که نداد. اینها میدونستند که شریعتی به مرگ طبیعی مرده بود.
جلال آل احمد میدونست که صمد بهرنگی غرق شد و ساواک درآن دستی نداشت. این شیاد میدونست که تختی خودکشی کرد و کار ساواک نبود. همین شیاد بود که دوباره مسلمان شد، رفت حج و خسی در میقات را نوشت.روحش با جرژینسکی محشور .... باد !
تک تک اینها در شکل گرفتن ارتجاع در ذهن نسل جوان و نا آگاه نقش بسیار تعیین کننده ای داشت.
جریان اوکرایین را نگاه کنید. هیچکس تو دنیا دنبال پیروزی اوکرایین و سر شاخ شدن با روسها نبود. این مردم اوکرایین و زلینسکی بودند که این را به دنیا تحمیل کردند. بایدن به زلینسکی زنگ زده بود که چکار کنیم از اوکرایین خارجت کنیم ؟ جواب داده بوده که ... من ماشین و راننده نخواستم، اسلحه بفرست.
همین سه ساعت پیش بود که در مسابقه سالانه موسیقی در اروپا (Eurovision) اوکرایین اول شد. رای نهایی از دوبخش تشکیل میشه : ۵۰% رای ژوری های تخصصی در ۴۰ کشور و ۵۰% رای مردم. در بخش اول انگلستان اول بود و اوکرایین پنج رده پایین تر. اما در رای مردمی اوکرایین اول شد با اختلاف بسیار بالا. اینها دل مردم را بدست آوردند. زلینسکی فهمید چی بگه نیامد پشت دوربین اراجیف بگه. بین کسانی که امروز همسنگر زلینسکی اند بسیاری با او مخالف بودند. همه اختلافاتشون را درز گرفتند.

مسعودعالمزاده پاريس گفت...

۲۵ اردیبهشت ۲۵۸۱ شاهنشاهی ۱۵ مه ۲۰۲۲ مسعود عالمزاده پاريس / ۲

ارتش افغانستان ۵ برابر طالبان بود با سلاح و تجهیزات و آموزشی بیست برابر آنها اما جلوی طالبان گوزید و در رفت. بقول زنده یاد نصرت کریمی ... دل موش پوست پلنگ.
چرا ؟ چون طالبان تو پشت مغز تک تک سربازان و افسرهای ارتش افغانستان بودند. اگر اینها جلوی طالبان می ایستادند آمریکایی ها هم به کمک شان میامدند. لیاقتش را نداشتند. چند میلیاردی را هم که بهشان ندادند نوش جونشون. بهتره این پول صرف عیاشی امپریالیست ها بشه تا بمب گذاری طالبان.
نزدیک به نیم قرنه که روش نه فکران وطنی ول نمی کنند که ... کارتر خمینی رو سرکار آورد. کار انگلیس ها بود چون بی بی سی حمایت میکرد.
۹۵% مردم نابخرد (که من هم جزوشان بوم و خیر سرم تو یک مرکز پژوهشی هم کار میکردم) ریختند تو خیابون و امام امام می کنند. کارتر چه کار میتونست بکنه ؟ وقتی شاه خودش تمام این دارودسته ی خمینی رو از زندان آزاد کرد و آمدند شروع کردند به تحریک و با اینکه میتونست سر چهار ساعت سروته همه شونو جمع کنه و نکرد، رییس اینتلیجنس سرویس جکار میتونست بکنه ؟
ا یـــنـــهــــــا را مـــا مـــردم بـــه آنـــهـــا تـــحـــمـــیـــل کـــردیـــم.
اگر ماشعورش را داشتیم تا چیز دیگری بخواهیم، آنها هم به اراده ما تمکین میکردند. اگر ما بی شعو بودیم تقصیر کارتر بود و ام آی سیکس ؟
این نه کار آمریکا بود نه انگلیس نه فرانسه نه اسپانیا. نتیجه ی تجمع ۱۴ قرن نجاست اسلام بود که تو مخ ما جمع شده بود.
حالا که داریم بدرستی بر خلاف گذشته سم زدایی و رفع اعتیاد می کنیم، دنیا کم کم به این نتیجه رسیده که ... مردم ایران و رژیم آخوندی یکی نیست.
برمیگردم به همان اول : شرک، کفر، ارتداد .... رهایی

بماند هزارخانی که بود و چه کرد اما این جمله اش را من خودم شنیدم که ... نمیشه بخشی از خمینی رو رو کولت حمل کنی، باهاش هم مبارزه کنی...
راست میگفت.
نسل امروز با سال ۵۷ (بقول پدربزرگم که بچه دوران مشروطه بود) تومنی یازده زار فرق داره.
هر یک سانتی متری که مردم از این دین نکبت فاصله میگیرند، دومتر مبارزاتشون اوج میگیره. وقتی مردم میریختند تو خیابون که ... یاحجهٔ ابن الحسن، ریشه ظلمو بکن...، خامنه ای خیالش تخت بود که رفتی پیش پاسبون برعلیه فساد رییس کلانتری شکایت میکنی ؟
... هم غزه هم لبنان، جانم فدای ایران ... این هم تا حدی آبکی بود.
حالا مردم به قبر سلمان می رینند و میگن ... هم اسلام هم قرآن، هردو فدای ایران.
اینجاست که رژیم داره می لرزه. مردم دست از سر پاسبون ورداشته ن، ماست خور رییس کل شهربانی رو چسبیده ن.
اینجاست که این جمله استاد یغمایی تو گوش من زنگ میزنه : اسلام زاده ی آخوند نیست، آخوند زاده ی اسلامه.
آخوند و آخوند کشی رو ولش. آخوند رو باید تو ذهنت بکشی.
تا آخوند تو ذهن ماست، تا ما از الله پشمک دوزاری می ترسیم، تا به طمع بهشت و ترس از جهنم گونی گونی اسکناس تو ضریح این رجاله ها و پاچه ورمالیده های پس انداخته ی اشغالگران میریزیم ... لیاقت ... آزادی و بهروزی را نداریم.
اگر آخوند چون دوال پا سوار ما شد برای این بود که ما دولا بودیم.
از دید انسان شناسی نخست باید کمر راست کنیم و سرمان را بالا بگیریم تا بشویم انسان راست قامت (Homo Erectus)
تا بعدش بشویم انسان اندیشمند (Homo Sapiens)

مسعودعالمزاده پاريس گفت...

۲۶ اردیبهشت ۲۵۸۱ شاهنشاهی ۱۶ مه ۲۰۲۲ مسعود عالمزاده پاريس

... تصحیح ...

اشتباهی فرمودم که تصحیح میفرمایم :

نه غزه نه لبنان
ونه
هم غزه هم لبنان