دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ مهر ۲۴, یکشنبه

استاد ناصر قاضی زاده

 

JE SUIS UN POETE DE L ART PLASTIQUE ! Ca c est un poem en couleur pour ( GINA) mahca !!on laissées pas éteindre le feu que Gina à alumme!
من یک شاعر هنر پلاستیک هستم ! این یک شعر رنگی برای یادبود و ادامه راه ژینا ( مهسا و دیگر جانباختگان راه آزادی ایران است !! نگذاریم آتشی که او با خون خود شعله ور کرد خاموش شود ..
مه ن شاعیری هونه ری پلاستیکی م ! ئه م شیعره رنگیه بو بیره وه ری ژینا ( مهسا ) و ته واوی گیان به خت کراوانی ریگای ئازادی کوردستان و ئیرانه! نه هیلین ئه م ئاگه ره که ژینا به خوبنی خوی دایگیرساند ، به کوژیته وه …

هیچ نظری موجود نیست: