دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ اسفند ۷, یکشنبه

در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنائی های آن.قسمت یکصد و چهارم104اسماعیل وفا یغمائی فریاد مرگ بر ستمگر نه شاه باشه نه رهبر دفاع گویندگان آن از زوال خویشتن و در دفاع از اسلام مشترکی است که پایه مشروعیت سیاسی آنهاست و لاجرم ترجیح ادامه حکومت ملایان بر بر آمدن نیروئی که بر آمدنش نفی تاریخی آنان برای همیشه است

 

۳ نظر:

ناشناس گفت...

مرگ بر ستمگر چه رهبر عقيدتى باشه چه رهبر
هوادار سابق مجاهدين

ناشناس گفت...

مرگ بر ستمگر چه رهبر عقيدتى باشه چه رهبر
هوادار سابق مجاهدين

ناشناس گفت...

خواهر مسعود باشه یا برادر مریم

شادروان