دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ اسفند ۱۴, یکشنبه

در شناخت و نقش روشنتر شاهزاده رضا پهلوی در شرایط کنونی ایران

نقش دمکراتیک شاهزاده رضا پهلوی در انسجام ملی و آزادی ایران
پایداری مدنی و دمکراتیک شاهزاده رضا پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی: نیاز ایران امروز، اتحاد و حمایت از مردم است

رضا پهلوی: من دنبال قدرت و سمت نیستم

رضا پهلوی در گفت‌وگو با العین: نقش من

شاهزاده رضا پهلوی:امروز زمان نجات ایران است

سخنان تند شاهزاده رضا پهلوی، خطاب به علی خامنه‌ای

شاهزاده رضا پهلوی: باید برای سقوط رژیم آماده باشیم

کیهان لایف: شاهزاده رضا پهلوی حامل امید بسیاری از جوانان

شاهزاده رضا پهلوی: در انتخاب آینده حامی هیچ حزب و شکل حکومتی

گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با مجله قلمرو در باره آینده ایران

ه جامعه

آیا رضا پهلوی از سلطنت صرفنظر کرده است؟

شاهزاده رضا پهلوی: آینده دمکراتیک و سکولار ایران

رضا پهلوی: امروز دغدغۀ حکومت ندارم، باید دید مردم در آینده چه

شاهزاده رضا پهلوی خواستار تشکیل یک «دولت موقت تکثرگرا

«پیمان نوین» و نقش رضا پهلوی در آینده اپوزیسیون

هیچ نظری موجود نیست: