دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ دی ۲۵, دوشنبه

عصر پهلوی درخشانترین دوران تاریخ ایران پس از اسلام بود در عصر پهلوی شهریاران پهلوی بیشترین تلاش را برای نزدیک شدن به هویت ملی ایرانیان انجام دادند و همواره با دو مکتب غیر ایرانی و اجنبی اسلام تحمیلی مسموم کننده ایرانیان وکومونیسم روسی صادر شده روبرو بودند این دو مکتب در انقلاب 57 در کنار خمینی و ملیون اسلام گرا و نیمه اسلام گرا به بر آمدن بزرگترین بلای ایران یعنی خمینی یاری رساندند تا شجاعانه این فاجعه را نقد نکرده و نقش خود را ننگریم نخواهیم توانست رزمنده ای راستین باشیم و بدانیم با میهن و ملت خود چه کرده ایم. به ایران بیندیشیم نه خویشتن.

 

هیچ نظری موجود نیست: