دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ دی ۱۷, یکشنبه

با مرگ بر شاه درود بر خمینی تنهادوران پهلوی به پایان نرسید خنجر بر گرده میهن و ملت ما نشست و چهل و پنجسال است غارت و جنایت ادامه دارد. همراهی با خمینی یک جنایت و خیانت ملی بود آیا به این اندیشیده ایم؟ چه کسانی در این فاجعه خمینی و ملایان درنده را همراهی کردند؟آیا این اشتباه تاریخی را باید به نقد کشید ویا هنوز شاهد زوزه های پهلوی ستیزی و نه یک نقد تاریخی از این دوران که درخشانترین دوران تاریخ ایران پس از اسلام است بوددر نخستین صف پهلوی ستیزان خمینی و خامنه ای و تمام کسانی که خون ملتی را به شیشه کرده اند ایستاده اند و با آوای وحش خود از سال پنجاه و هفت تا اکنون زوزه میکشند. نقد یک حکومت وشخصیت با ستیز بسیار متفاوت است.

 

هیچ نظری موجود نیست: