مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ شهریور ۱۳, شنبه

بعد از این شبانه ها وبرای آن صبح اسماعیل وفا یغمائی

بعد از این شبانه ها ،کاندرآن نشانه ها
نقش زد به ابر و باد،چرم تازیانه ها 
میرسد سپیده ای،کز ستاره پرشود 
بر فراز شاخه ها،بازآشیانه ها 

هیچ نظری موجود نیست: