مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۱۳, شنبه

بعد از این شبانه ها وبرای آن صبح اسماعیل وفا یغمائی

بعد از این شبانه ها ،کاندرآن نشانه ها
نقش زد به ابر و باد،چرم تازیانه ها 
میرسد سپیده ای،کز ستاره پرشود 
بر فراز شاخه ها،بازآشیانه ها 

هیچ نظری موجود نیست: