دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ مرداد ۲۹, جمعه

بمناسبت ماه محرم. موقعیت حقیقی امام حسین. اسماعیل وفا یغمایی

موقعیت امام حسین از مبارزه اش با یزید سرچشمه نمیگیرد بلکه در پایه ناشی ازامامت اوست .ماجرای عاشورا در بسیاری موارد برموقعیت اصلی حسین ابن علی در دستگاه امامت وقداست سایه می اندازد و این مساله را بطور ساده به ذهن می آورد که گویا صرفا موقعیت و احترام او بخاطر جنگیدن با یزید بوده است و میشود از این الگو برای تطابق با او استفاده نمود. مساله جنگیدن با ستم و تلاش برای برقراری عدالت بدون تردید از بالاترین ارزشهاست ولی مساله موقعیت امام حسین در میان شیعیان فراتر از ین حرفهاست و صرفاناشی از مبارزه او نیست. ماه محرم است و این نوشته که بخش دوم تحقیق در تاریخ مقدس شیعه است کمک می کند تا حقیقت را بهتر بشناسیم.......ادامه


 

هیچ نظری موجود نیست: