مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ تیر ۹, شنبه

نوبت لرزیدن سقف و ستون خواهد رسید اسماعیل وفا یغمائی چهار دسامبر 2017


  غم مدار ای دل!که از ملت زعمان تا خزر
بیکرانی از قشون اندر قشون خواهد رسید
فارس، کرد و لر بلوچ و ترکمن ترک و عرب
تا به منبرگاه شیخان زبون خواهد رسید
ارتشی چون روح ایران بی شکست و بی هراس

نوبت لرزیدن سقف و ستون خواهد رسید 
 اسماعیل وفا یغمائی 
غرش توفانی دریای خون خواهد رسید
نوبت لرزیدن سقف و ستون خواهد رسید
گرچه ساحل خامش و ساحل نشینان خامشان  
موج میگوید :«مکن تردید!چون خواهد رسید»
این نسیم تلخ کم کم باد صرصر میشود
لحظه های «- واژگون کن! واژگون!» خواهد رسید
عقل میگوید:«تحمل! عاقلان! آرام !رام!»
لیک میداند که هنگام جنون خواهد رسید
عقل بی زنجیر می آید، به دستش آذرخش
نوبت سوزاندن قفل و کلون خواهد رسید
گفت عمری شیخ از دوزخ که: «هشدارید هان
ثبت گردیده ست این اندر متون !خواهد رسید»
شعله اندر شعله ملت میرسد،«نک ای فقیه  
هان نگر دوزخ که تا ریشت کنون خواهد رسید
وامدار خون مائی و نگفتی هیچگاه
نوبت پرداخت قرض و دیون خواهد رسید!»
ارتشی گر نیست ملت را و ملا در غرور
کارتش او کامیون در کامیون خواهد رسید
غم مدار ای دل!که از ملت زعمان تا خزر
بیکرانی از قشون اندر قشون خواهد رسید   
فارس، کرد و لر بلوچ و ترکمن  ترک و عرب
تا به منبرگاه شیخان زبون خواهد رسید
ارتشی چون روح ایران بی شکست و بی هراس
از درون روح ایران تا برون خواهد رسید  
بهر تطهیر وطن ازبعدملایان(وفا)
نوبت تفسیر «طاعون قرون» خواهد رسید

۳ نظر:

م.ح.فرانسه گفت...

بسیار بسیار زیبا . ملت ایران پیروز خواهد شد شعر شما را چندین بار خواندم

ناشناس گفت...

بسیارم عالی و اینچنین خواهد شد . به امید پیروزی ملت مظلوم بر ملای ظالم و همه ملا صفتان .
خاکزاد

ناشناس گفت...

جالبه که با وجود اینهمه زهر پاشی الکی مبنی بر تجزیه و غیره و غیره ... کلیه اقوام ملت ایران شعارشون یکی است و این برای انانکه میخواهند بخشی از ملت را بیخودی بترسانند و از صحنه خارج کنند بسیار دردناک ! بوده است . همبستگی ملت حرف نداره ... حواسشون به همه چی هست . انان ایران را میخواهند با ازادی و رفاه ولاغیر ...
خاکزاد