مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آذر ۱۷, چهارشنبه

نامهٔ تنسر به گُشْنَسپْ تمیز حقیقت از میان برخاسته‌است


۱ نظر:

ناشناس گفت...

سخن از ابن مقفع بزرگ آمد. روحش شاد آن بزرگ مرد ایرانی و ابومسلم خراسانی که هر دو به دستور داعشی آن روزگار ابو جعفر منصور((منصور خلیفه)) که بر سکه های دوران خود نام خدای داعشیان نقش بسته بود از پای درآمد.
1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_(%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87)

2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9