مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ آذر ۱۷, چهارشنبه

نامهٔ تنسر به گُشْنَسپْ تمیز حقیقت از میان برخاسته‌است


۱ نظر:

ناشناس گفت...

سخن از ابن مقفع بزرگ آمد. روحش شاد آن بزرگ مرد ایرانی و ابومسلم خراسانی که هر دو به دستور داعشی آن روزگار ابو جعفر منصور((منصور خلیفه)) که بر سکه های دوران خود نام خدای داعشیان نقش بسته بود از پای درآمد.
1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_(%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87)

2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9