مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ خرداد ۱۲, شنبه

چگونه دین زرتشت بر جهان غرب تاثیر گذاشت.ادیان ابراهیمی تمام مدیون ایده های زرتشت هستند

در حقیقت تمامی آئین زرتشتی براساس جدال بین نیکی و نیروهای نور و خوبی و اهریمن که رهبری نیروهای تاریکی و شیطانی را برعهده دارد استوار شده است. در حالیکه بشر باید انتخاب کند به کدام اردو می پیوندد دین به او آموزش می دهد که در نهایت پروردگار پیروز خواهد شد و حتی آنهاییکه به آتش دوزخ محکوم شده اند از موهبت بهشت (یا پردیس در زبان پارسی کهن که کلمه بهشت در زبان لاتین و انگلیسی از آن برگفته شده) محروم نخواهند شد.اما ایده های زرتشتی چگونه راه خود را به ادیان ابراهیمی و سایر باورها باز کردند؟ به گفته مورخان بسیاری از این مفاهیم پس از فتح بابل و آزاد کردن یهودیان ساکن آن شهرچگونه دین زرتشت بر جهان غرب تاثیر گذاشت

۱ نظر:

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ / ۳ ژوئن ۲۰۱۸ / مسعودعالمزاده/پاريس

اين يه نمونه هم بد نيس :

من آنم که در پاى خوکان نريزم / مر اين گوهرى درّ لفظ درى را (ناصر خسرو)

اين اصطلاح "مرواريد پيش خوک ريختن / چيزى را به کسى دادن که قدرشو نمى فهمه" از اوستاست (رفرانس ش رو ندارم) که رفته تو انجيل (انجيل متى فصل ۷ فراز ۶) وازاونجا به زبانهاى اروپايى.

در فرانسه : jeter des perles aux pourceaux

در انگليسى : cast the pearls before swine