مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ تیر ۲۵, دوشنبه

پیش به سوی زباله دان تاریخ


۴ نظر:

ناشناس گفت...

یعنی واقعا روزی میرسه که ما همه اینارو بار بزنیم بفرستیم برای معادن زعال سنگ ؟ مطمئنم اون روز دیر نیست و البته اگر الترناتیوهای خودخوانده تفرقه افکن انحصارطلب با کمک وزارت اطلاعات مانع نشوند .

ناشناس گفت...

دوستی میگفت با مقبره امام ! چکار کنیم ؟! تخریب یا موزه جنایات ؟

ناشناس گفت...

اگر الان قصد حمله داشتند صحبت از به صفر رسیدن صادرات نفت با زمانبندی ۴ ماهه نمیکردند . احتمالا در تنش هاط مربوط به خلیج فارس بهانه حمله وجود خواهد داشت و از سوی دیگر گسترش جنبش اعتراضی خود مکمل حمله برای هزینه کمتر از سوی امریکا خواهد بود .

خاکزاد

ناشناس گفت...

همه مردم از ظلم و جور و تبعیض و فریبکاری و دزدی و غارت حکومت همه چیز میدانند حتی برخی از مسئولین در چارچوب تضادهای داخلی شان چنان غارتگری یکدیگر را رسوا میکنند که اپوزوسیون لاستیک میترکاند ! اکثریت قاطع مردم همه چیز را درباره ماهئیت ضد بشری جمهوری اسلامی میدانند بنابراین چیز تازه ای برای گفتن وجود ندارد ، رژیم دیگر قادر به فریب مردم نیست اما تنها امیدش به جلوگیری از اتحاد نیروهاست و تا کنون در این امر موفق بوده است . با وجود اینکه نیروها میدانند تفرق انها در مسیر بقای رژیم است چرا به سمت اتحاد نمیروند ؟ چرا نیروها با هم متحد نمیشوند و هریک قصد دارند با بایکوت نیروی دیگر به جلو برود ؟ کدام نیروها سرچشمه انحصار طلبی هستند و چرا ؟ من بخوبی میدانم انچه مانع اتحاد نیروهاست فقط و فقط رهبری طلبی است و این پاشنه اشیل به عنوان بهترین گزینه توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همواره مورد حفظ و حراست و تقویت قرار گرفته است و نیروهایی که بر این پاشنه اشیل اصرار دارند قطعا در مسیر راهبردی وزارت اطلاعات قرار گرفته اند ولاغیر .
این بحث را بعدا میتوان به زبان امار ادانه داد .