مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ تیر ۲۸, پنجشنبه

پیش به سوی زباله دان تاریخ


۶ نظر:

ناشناس گفت...

یعنی واقعا روزی میرسه که ما همه اینارو بار بزنیم بفرستیم برای معادن زعال سنگ ؟ مطمئنم اون روز دیر نیست و البته اگر الترناتیوهای خودخوانده تفرقه افکن انحصارطلب با کمک وزارت اطلاعات مانع نشوند .

ناشناس گفت...

دوستی میگفت با مقبره امام ! چکار کنیم ؟! تخریب یا موزه جنایات ؟

ناشناس گفت...

اگر الان قصد حمله داشتند صحبت از به صفر رسیدن صادرات نفت با زمانبندی ۴ ماهه نمیکردند . احتمالا در تنش هاط مربوط به خلیج فارس بهانه حمله وجود خواهد داشت و از سوی دیگر گسترش جنبش اعتراضی خود مکمل حمله برای هزینه کمتر از سوی امریکا خواهد بود .

خاکزاد

ناشناس گفت...

همه مردم از ظلم و جور و تبعیض و فریبکاری و دزدی و غارت حکومت همه چیز میدانند حتی برخی از مسئولین در چارچوب تضادهای داخلی شان چنان غارتگری یکدیگر را رسوا میکنند که اپوزوسیون لاستیک میترکاند ! اکثریت قاطع مردم همه چیز را درباره ماهئیت ضد بشری جمهوری اسلامی میدانند بنابراین چیز تازه ای برای گفتن وجود ندارد ، رژیم دیگر قادر به فریب مردم نیست اما تنها امیدش به جلوگیری از اتحاد نیروهاست و تا کنون در این امر موفق بوده است . با وجود اینکه نیروها میدانند تفرق انها در مسیر بقای رژیم است چرا به سمت اتحاد نمیروند ؟ چرا نیروها با هم متحد نمیشوند و هریک قصد دارند با بایکوت نیروی دیگر به جلو برود ؟ کدام نیروها سرچشمه انحصار طلبی هستند و چرا ؟ من بخوبی میدانم انچه مانع اتحاد نیروهاست فقط و فقط رهبری طلبی است و این پاشنه اشیل به عنوان بهترین گزینه توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همواره مورد حفظ و حراست و تقویت قرار گرفته است و نیروهایی که بر این پاشنه اشیل اصرار دارند قطعا در مسیر راهبردی وزارت اطلاعات قرار گرفته اند ولاغیر .
این بحث را بعدا میتوان به زبان امار ادانه داد .

ناشناس گفت...

والا ماکه تو ایران هستیم و تظاهرات مردم را از نزدیک دیدیم و شاهدیم نام و شعاری از مجاهدین نیست . اگر بود حتما متوجه میشدیم . از سال ۷۸ و ۸۸ و ۹۶ و ۹۷ کلی تظاهرات تو کشور بوجود امده که ۸۸ بسیار خونین بود و از دی ماه ۹۶ تا امروز نیز بیش از ۱۴۰ شهر شاهد اعتراضات ضد رژیمی نسل جوان عاصی بوده اند و هزاران نفر از انان مورد ضرب و شتم قرارگرفته و بازداشت و زندان رفته اند و بعضا نیز در خیابان گلوله خورده و یا در زندان کشته شده اند ... اما در بین همه انها حتی برای نمونه یک مجاهد هم نبوده و اصلن نسلی که در کانون مبارزات قرارگرفته نه تنها مجاهدین را نمیشناسد که علاقه ای به ان ندارد ولی وزارت اطلاعات دقیقا با شناخت از خصیصه انحصارطلبی و خودبزرگ بینی و خصوصا ویژگی ضد وحدت اینان چنداز گاهی شیشه شیری تهیه میکند و در حلق مجاهدین میگذارد و تا مدتی خوراک تبلیغاتی انان را در مسیر ضد جنبش رصد میکند و جالب اینکه محاهدین از پستان وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی مسلط به جنگ روانی خوراک میگیرند و برای مردم گرسنه و عاصی اروغ میزند و مریم مریم میکنند ! جالبتر انکه چاپلوسان قلم به مزد در مجاهدین مقاله تحلیلی مینویسند و خودرا در کانون قیام تصور میکنند ! کدام کانون ؟ معلوم نیست ! شاید منظورشان کانون مزدبگیران در کنار رود اروپایی سن یا تایمز ویا رن ! باشد . اخر مگرنه اینکه تو جیب ریزی بخشی از پرنسیب انقلابی مجاهدین پس از ۵۷ میباشد ؟ یادتان نیست چگونه امام امام میکردند ؟ یادتان نیست امام را پدر بزرگوار و رهبر ضد امپریالیست خلق خطاب میکردند ؟ یادتان نیست که چگونه امام خمینی را سمبل شرف ملی و رهبر سازش ناپذیر معرفی میکردند ؟ و صدها القاب دیگر .
امروز نام هرگروهی را که میشنویم سریعا خصوصیاتی در ذهن ما متبادر میشود مثلا اسم فدایی خلق که میاید ادم یاد حزب توده و اکثریت و همکاری شان با رژیم و رهبر شان فرخ نگهدار و مصاحبه های کشک بی بی سی اش میافتد ! وقتی نام محاهد خلق را میشنویم سریعا یاد تو جیب ریزی و رده طلبی و گنده گویی و شعارهای پوشالی میافتد ! وقتی اسم سکولار دموکراتهای فرنگ را میشنویم سریع یاد دسته جاتی میافتیم که تلاش دارند با نوربالا ! در جاده تاریک رژیم را حفظ کنند ! وقتز اسم اصلاح طلب را میشنویم یاد خندق اصولگراها یا سوپاپ اطمینلن نظام میافتیم ! وقتی نام کمونیست کارگری میاید سریعا یاد چهارتا مدعی رهبری طبقه کارگر که تو خارجه نشسته اند و از جیب خالی و شکم گرسنه کارگران داخل کشور خبر ندارند و تنها هنرشون این هست که در محافل چندنفره شان سخنرانی اتشین توخالی سر دهند میافتیم همه اینها یکطرف و جوانان مبارز داخل کشور یکطرف . راهشان پردوام و عزمشان محکمتر باد . هیچکدام از گروه های های فوق را با هر ادعایی که دارند نمیشناسند اما رژیم را به ستوه اورده اند . بیاییم تک به تک در خدمت اینان باشیم تا در رسیدن به نتیجه سرنگونی در فردای پیروزی نزد وجدان خود خجالت زده نشویم .
رضا سالک منش

ناشناس گفت...

نمیدانم این مطلب منتشر میشود یانه ولی جایی از گاتدی خوانده ام که خایه مالها نمیگذارند حقیقت روشن بشود ! در مناسبات کنونی مجاهدین خایه مالی و چاپلوسی و مجیز گویی یک پرنسیب است و لاغیر .
رضا سالک منش