دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ شهریور ۲۲, شنبه

در سوگ نوید افکاری مازیار ایزد پناهدر سوگ نوید افکاری
مازیار ایزد پناه


آفتاب است و آسمان آبی
روز زیبایی ست
و من می گریم

*************
نه اشک نه سرود و نه دعا
برای قهرمانی که جنگید
با تنها سلاحش که فریادش بود
و چون باد گذشت
بر فراز دار
از فراز بیست و شش بهار
و از فراز مرگ که شرمگین از آستان او گذشت
*********
نام ترا بر قلب ها یمان می نهیم
و نقش ترا بردیوارهای شهر می کوبیم
شب پریشان که با ریش سیاه آشفته اش آمده بود
تا ترس در دلها افکند
امروز از نام تو
از تصویر تو بخود می لرزد
که نام تو نفی اوست
************
در سحرگاه تلح انتهای تابستان
همه جا رنگ ماتم داشت
در واپسین دم
و تو قهرمان زیبا چون ستاره ای
در باد گذشتی
با تنها سلاحت که فریاد تو بود
آزادی را نوید دادی
و بالای دار شدی
با بدرودی به آفتاب
و به زندگی
***********
تو باز خواهی گشت
در فردایی که
در پایکوبی و دست افشانی دخترکان
در گلهای سرخ دست نوعروسان
و در گامهای پیروزمند جوانان
آزادی و عدالت
به ایران باز خواهد گشت
و نام تو نوید آن فرداست
که آزادی را دیوانه وار دوست می داشتی
و برایش جان دادی
**********
آفتاب است و آسمان آبی
روز زیبایی ست
و من می گریم
مازیار ایزدپناه 12 سپتامبر 2020هیچ نظری موجود نیست: