دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ اسفند ۲۰, شنبه

ترانه سرود وفا بادا رضا شاهی بر آید.شعر و ساز دهنی(هارمونیکا) و اجرای ابتدایی اسماعیل وفا یغمائی تقدیم به شهبانوی فرهنک دوست و میهن پرست شهبانو فرح پهلوی بادا که عمرش دراز باد و پیامش گرما بخش دلهای ایراندوستان

 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بسیار زیبا و ماندگار
قلمتان پرتوان! شما در سمت درست تاریخ ایستاده اید. عمر شهبانو فرح دراز باد. بر رضا شاه بزرگ انتقادهایی چند وارد است. او ایرانساز و ملیگرا و خصم آخوندهای حرامزاده بود.
رحیمی