دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ مرداد ۲۱, جمعه

در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنائی های آن قسمت هفتاد و ششم. 76. اسماعیل وفا یغمائی شاه عباس و حکومتش به مدد اسلام شیعی و قزلباشان و ملایان چون ملا صدارا. شیخ بهائی فرزندان کرکی شیخ خلیفه سلطان و... چه چیزی به میراث برای ایرانیان باقی گذاشت؟سفر به برخی زوایای تاریک. به حرمسراو به شکنجه گاه به بازاری که همه زنان مجرد و غیر مجرد باید توسط شاه انتخاب و به حرم سرا روانه شوند.

 

هیچ نظری موجود نیست: