دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ بهمن ۷, شنبه

زاد روز فردوسی نماد نیرومند هویت ملی در عرصه فرهنگ ملی جشنهای پنجگانه بهمن نمادهئی از هویت ایرانی ومناسبتهای ضد ملی ماه بهمن در تقویم تحمیلی ملایان حاکم و ترور حسنعلی منصور با فتوای ملایان در عصر پهلوی یکی از نقاط قابل تامل که چه کسانی با چه هویت ضد ایرانی و ضد ملی دست به ترور زدند و چه کسی با چه هویتی به ضرب گلوله کسانی که اندیشه شان در قرن اول هجری تنفس میکرد کشته شد و چه کسانی این جنایت را با لبخند تائید کردند

 

هیچ نظری موجود نیست: