دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ بهمن ۷, شنبه

عصر روشن پهلوی دوران نکبت حکومت مذهب و ملا دوران پهلوی درخشانترین دوران تاریخ ایران از ورود اسلام به ایران تا بر امدن پهلوی بود. دوران پهلوی در عرصه شناخت مردم ایران در حال طلوعی دیگر وکرگذاران پنجاه هفت در حال افول در نفرتند.شاهزاده رضا پهلوی یک امکان واقعی و تاریخی برای اتحاد مردم و دلسوختگان ایران پش از چهل و پنجسال تفرقه اپوزیسیونهای مختلف است

 

هیچ نظری موجود نیست: